Новини

26 април 2006
On Sunday, the 23th of April the final competition was held in Veliko Turnovo with the focus on "speed" climbing. The 90 competitors from 16 countries who competed, made it quite the weekend for us! For the first time there was a dynamic circle of World Cup "boulderers" - The most dynamic and fastest developing discipline in climbing. The routes were arranged by the judges - keeping up with Jaki Godof (France) was the real challenge even and for those in the world ranking in the discipline. In "Speed" the Russians proved their skills again.
none
25 април 2006
В неделя, 23-ти април с дисциплината "Скорост" във Велико Търново завърши състезанието от Световната купа по състезателно катерене . 90-те състезатели от 16 страни, които взеха участие в състезанието, сътвориха поредния голям празник на катеренето у нас. За първи път бяхме домакини на кръг от Световната купа в дисциплината "Боулдър" - най-динамичната и бързо развиваща се дисциплина в катеренето. Маршрутите, наредени от съдия - откривателя Жаки Годоф (Франция)бяха истинско предизвикателство дори и за водачите в световната ранглиста в дисциплината. В "Скорост" руската школа доказа отново своята класа.
резултати - Световна купа - "Боулдър" и "Скорост"
22 април 2006
The first World Cup competition in the discipline of - "Bouldering" was completed. Olga Bibik from Russia and Kiliyan Fishubep from Austria were victorious, who finished by qualifying with the ranking for the World Cup - "Bouldering". The classifying of the Bulgarians - Spasina Nedyalkovo - 19th, Petya Gurbova, Mariyan Georgiev - Blerovest Lazarov - 26th, Iliyan Mihailov - 29th, Rumen Neshev - 34th, Ivailo Radkov - 35th, Milen Vidihovski - 40th.
none
22 април 2006
Завърши първата дисциплина от Световната купа по състезателно катерене - "Боулдър". Победители са Олга Бибик от отбора на Русия и Килиян Фишубер от Австрия, които затвърждават водачеството си в ранглистата за Световната купа - "Боулдър". Класирането на българите - Спасина Недялкова - 19-та, Петя Гърбова, Мариян Георгиев - Благовест Лазаров - 26-ти, Илиян Михайлов - 29-ти, Румен Нешев - 34-ти, Ивайло Радков - 35-ти, Милен Видиновски - 40-ти.
none
21 април 2006
The initial competition for the World Cup - Bouldering and Speed climbing in Veliko Turnovo. There will be 90 participants from 16 countries. Today's program is the qualifying round for Bouldering. The national team of Bulgaria will also be participation in the Competition Climbing - 6 men and 4 women. We wish you luck!
none
21 април 2006
Стартира състезанието за Световната купа - Боулдър и Скорост във Велико Търново. На старт ще застанат 90 участници от 16 страни. Днес по програма са квалификациите - Боулдър. В тях ще вземат участие националния отбор на България по състезателно катерене - 6 мъже и 4 жени. Пожелаваме им успех!
none
18 април 2006
Клуб по алпинизъм "Хеброс 99", Димитровград организира алпиниада "Момина скала ' 2006", 22-24.04.2006 г., Източни Родопи.
покана за участие
17 април 2006
Крайно класиране за купа "Свободни планини'2006" - ски-алпинизъм.
класиране
17 април 2006
На 15.04.2006 г., събота се проведе състезанието за купа "Пирин" по ски-алпинизъм. След състезанието с подобаващ купон беше закрит сезона по ски-алпинизъм у нас.
резултати купа "Пирин"
12 април 2006
Покана от Хърватската федерация по алпинизъм за участие в VII международна катерачна среща "Big Wall Speed Climbing - Paklenica 2006".
покана
10 април 2006
Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове, 01.04.2006 г.
стенографски протокол
04 април 2006
On 8th and 9th of April in Veliko Turnovo there will be a training camp for the national team, who will take participation in the World Cup for Competition Climbing, 21-23 April 2006 г.
none
04 април 2006
На 8-ми и 9-ти април във Велико Търново ще се проведе тренировъчен лагер на националния отбор, който ще вземе участие в Световната купа по състезателно катерене, 21-23 април 2006 г. Ще бъде определен окончателния състав на отбора в дисциплината "Скорост".
none
03 април 2006
Today, the Secretary of the State Agency for Youth and Sports accepted Declaration of the General Assembly of FBAC concerning the alpinism system for the state financial assistance.
none
03 април 2006
Днес в деловодството на Държавната агенция за младежта и спорта беше заведена приетата Декларация на Общото събрание на ФБАК относно алпинизма в системата на държавно финансово подпомагане.
декларация
03 април 2006
Справка за разходите през 2005 г. по дейности. Приходите на ФБАК за 2005 г. могат да се видят в счетоводния отчет.
справка
03 април 2006
Финансов отчет за приходите и разходите на ФБАК за 2005 г., изготвен от счетоводството на Федерацията. В допълнение ще представим справка за изразходваните средства по дейности.
отчет за приходите и разходите
03 април 2006
На 1-ви април 2006 г. се проведе Общо събрание на Федерацията на българските алпийски клубове. Присъстваха 62 делегати от 24 клуба от страната. Стенографски протокол от заседанието ще бъде публикуван след изработването му от стенографа на събранието. По точка 1 от дневния ред председателя на ФБАК Кирил Русев прочете отчет за дейността на Федерацията.
отчет за дейността
31 март 2006
Становище на Николай Петков относно отвореното писмо на Pредседателя на ФБАК Кирил Русев от 27.01.2006 г.
становище
29 март 2006
The first camp-sum for determining the structure of the Bulgarian National Competition Climbing Team, who will become a member of the World Cup for Competition Climbing - "Bouldering" and "Speed" will be held in Veliko Turnovo on 21-23.04.2006.
none

  « предишна   1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   следваща »