Новини

Дея Христова е лаурет на фондация "Бербатов" в категория "Спорт" за 2014г. за ученици I-IV клас! Поздравления за Дея и треньорите й от КА "НСА", София!
04 юни 2015


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF