Новини

Покана от Македонския съюз по катерене за участие в състезание по състезателно катерене за ветерани, 01.11-02.11.2005 г.
11 юли 2005


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF