Новини

ВАЖНО: Зимната републиканска алпиниада, планувана да се проведе на 13-15.03.2015г. на Мальовица, се отлага поради неблагоприятните условия в планината.
10 март 2015
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF