Новини

Купа „Сърнена гора” - ски-алпинизъм, 28.02.2015г., Рилски езера, Рила
04 март 2015

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF