Новини

Заседание на УС на БФКА, 13.02.2015г.
14 януари 2015

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 13.01.2015 г.

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Янко Танчев, Никола Недялков, Дора Маринова, Васил Киров, Станимир Желязков

ОТСЪСТВАТ: Петко Тотев, Дойчин Боянов, Николай Петков, Деян Петков, Калин Гърбов

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава проект за кандидатстване по Програмата за спорта за високи постиожения за неолимпийските спортове за 2015г. на ММС.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава класиране на клубовете за 2014г. за разпределение на субсидията на ММС.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет утвърждава национален отбор по ледено катерене в състав: Станимир Желязков, Минчо Петков, Радка Петкова, Илиян Тодоров. Отборът ще вземе участие в световна купа в Саас Фе, Щвейцария и световно първенство в Рабенщайн, Италия.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава национален отбор по ски-алпинизъм в състав: Светослав Терзийски, Ивона Михайлова, Иван Танчев. Отборът ще вземе участие в световно първенство във Вербие, Швейцария.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет решава да анулира заявката за домакинство на Европейска купа по спортно катерене за юноши и девойки в София, 19-20.06.2015г. поради липса на финансови средства от ММС.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет решава да подкрепи участието на Боян Петров в проекта „Шиша Пангма&Манаслу” и подкрепя проекта „Патагония - 2015“

„За“ - 5, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет утвърждава Антони Митев за член на комисия „Спортно катерене“

„За“ - 0, „Въздържал се“ - 4, „Против“ - 2, не се приема

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет утвърждава ред за картотекиране за 2015г.:

- срок - през цялата година, но преди първото състезание, в което ще участва състезател;
- картотеката трябва да съдържа: списък с трите имена на състезателите и рождената им дата, подпис на председателя на клуба, и печат на клуба. Документите може да се пращат по електронната поща.
- ако състезател не е картотекиран, в протоколите с резултати ще фигурира без клубна принадлежност;
- картотеката за 2015г. в спортното, ледено катерене и ски-алпинизма е в размер на 15лв.
- картотекирани състезатели не заплащат стартови такси в ДП ски-алпинизъм, спортно и ледено катерене.
- състезател, който не е картотекиран, има право да участва в ДП след попълване на съответна декларация и заплащане на стартова такса в размер на 10лв. 

„За“ - 6, приема се
 

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF