Новини

Заседание на УС на БФКА, 20.11.2014г.
21 ноември 2014

 ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 6 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 20.11.2014 г.

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Петко Тотев, Дойчин Боянов, Янко Танчев, Никола Недялков, Николай Петков, Деян Петков, Калин Гърбов, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Васил Киров, Станимир Желязков

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет решава носителни на Годишните награди на БФКА за 2014г. са:
- Боян Петров – първият българин, изкачил Кангчендзьонга (8586м.) и К2(8611м.). Боян изкачи осемхилядниците Кангчендзьонга, Броуд Пик и К2 в рамките на 72 дни, като на К2 стъпи само 8 дни след Броуд Пик
- Минчо Петков – 12-то място на Европейско първенство по ледено катерене – трудност и 16-то място в крайно класиране за Световната купа по ледено катерене, и за постиженията му в спортното катерене
- Ина Ангелова – за преминаването на първият маршрут с категория 8b от жена в България

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава награда в размер на 500лв. за всеки един от носителните на Годишните награди.

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Церемонията по връчването на Годишните награди на БФКА за 2014г. и отбелязване на 85 год. от началото на организираното алпийско движение ще се състои на 5.12.2014г. от 18.30ч. в тенис – клуб „Малееви“

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет ще връчи почетни плакети за заслуги в развитието на алпинизма в България на изтъкнати алпинисти и деятели – Георги Атанасов, Кънчо Долапчиев, Трифон Джамбазов, Борис Овчаров, Огнян Балджийски, Сандю Бешев, Дойчин Василев.
„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет утвърждава спортен календар за 2015г.

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет възлага на Станимир Желязков да представи в 10-дневен срок критерии и показатели за определяне на национален отбор по ледено катерене.

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет утвърждава оправомощени технически лица за състезанията по ски-алпинизъм за сезон 2014 / 2015:
главен съдия - Николай Диков, Янко Танчев, Жеко Вътев, Тодор Тодоров, Кирил Макаров, Георги Георгиев
технически делегат - Николай Диков, Янко Танчев, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Николай Гугински, Стефан Петров, Васил Флоров
трасьори - Николай Диков, Янко Танчев, Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Мариян Вълчев, Георги Радев, Тервел Тотев, Ивона Михайлова

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет решава разширения състав на националния отбор по ски-алпинизъм да бъде определен след провеждане на ДП скоростно изкачване, функционални прегледи и лагер-тест .

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет приема отчета за III етап от проекта на Витоша.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 10

Управителният съвет приема Правилник за провеждане на Републиканско първенство по алпинизъм за 2015г.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 11

Във връзка с постъпило искане за подкрепа на проект за зимно изкачване на Пти Дрю в размер на 3000лв. управителният съвет решава, че няма възможност за подкрепа.

„За“ - 4, „Против“ - 2, „Въздържал се“ - 2, приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF