Новини

На днешната дата преди 85г. се учредява Българският планински клуб, с което се поставя началото на организираното алпийско движение в България.
19 ноември 2014

На 19-ти ноември 1929 г. в София се учредява Български планински клуб, с което се поставя началото на организираното алпийско движение в България. Осемнадесет дейни планинари слагат подписите си като учредители. През годините организацията неколкократно сменя името си – Български алпийски клуб (1934 г.), Централен комитет по алпинизъм (1946 г.), Републиканска секция по алпинизъм (1949 г.), Комитет по алпинизъм към БТС (1957 г.), отдел “Алпинизъм” към БТС (1959 г.), Републиканска комисия по алпинизъм (1963 г.), Българска федерация по алпинизъм (1972 г.), Български алпийски клуб (1990 г.), Федерация на българските алпийски клубове (2001 г.), Българска федерация по катерене и алпинизъм (2007 г.)

БФКА е член на Международната федерация по катерене и алпинизъм (UIAA) от 1935 г. След създаването на Международната федерация по спортно катерене (IFSC) през 2007 г. и Международната федерация по ски-алпинизъм (ISMF) през 2008 г., БФКА става член на три международни спортни федерации. Днес в Българската федерация по катерене и алпинизъм членуват 34 клуба с над 900 индивидуални членове.

Честит 85-год. юбилей!* Събитието ще отбележим заедно с връчването на Годишните награди на БФКА, датата ще бъде съобщена допълнително

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF