Новини

Национален студентски шампионат по спортно катерене, 15-16.11.2014г., зала Бонсист, София
09 ноември 2014


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF