Новини

На 18-ти юни 2005 г. се проведе Общо събрание на ФБАК. На него взеха участие 62 делегати от 24 клуба. Бяха приети изменения в Устава на ФБАК (не ги публикуваме, тъй като очакваме решението за вписването им от съда) Беше избран и председател на ФБАК на мястото на подалия оставка Николай Панайотов. Новият председател на ФБАК е Кирил Русев - досегашен член на Управителния съвет и председател на комисия "Алпинизъм". На негово място в Управителния съвет Общото събрание избра Валери Баровски. Препис - извлечение от Общото събрание ще бъде публикуван след получаването на стенографския запис.
20 юни 2005


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF