Новини

Обществено обсъждане на Актуализирания План за управление на Национален парк „Централен Балкан”, 11.03.2014г., Габрово
13 март 2014

Продължават усилията на БФКА за институционално уреждане на практикуването на катеренето и алпинизма на територията на природни и национални паркове, и други защитени територии. В тази връзка беше и участието в общественото обсъждане на актуализиране на ПУ на НП "Централен Балкан"на Петко Тотев - зам.преседател на БФКА и Дора Маринова - изп.секретар. Актуализираният план предвижда на практика по-рестриктивен режим за достъп и алпинизъм, предвиждайки катерене в резерватните зони в събота, неделя и официални празници, въвеждане на уведомителен режим за катерачите - за всички катерачни обекти, има пропуски и непълноти по отношение на катерачните обекти и съществуващите маршрути. БФКА е внесла свое мотивирано становище по предложения ПУ в частта му за катерене и алпинизъм, на обсъждането отново разясни своята позиция и се надяваме да бъдат взети под внимание нашите предложения. 

Още за общественото обсъждане може да видите на сайта на парка
Предложеният актуализиран ПУ може да видите ТУК , а Приложението, касаещо алпинизма и катеренето на територията на парка - ТУКСофия 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF