Новини

ОТЛОЖЕНО ЗА ДЕКЕМВРИ! - Държавно първенство по ледено катерене
17 февруари 2014

Във връзка с неблагоприятните метеорологични условия за провеждане на състезанието, проявата се отлага, моля, следете сайта на новите дати.   София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF