Новини

Заседание на УС на БФКА, 28.11.2013г.
29 ноември 2013

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 10 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 28.11.2013 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Деян Петков, Дойчин Боянов, Калин Гърбов, Васил Киров, Дора Маринова, Николай Петков и Никола Недялков – онлайн връзка

ОТСЪСТВАТ: Кирил Русев, Станимир Желязков, Янко Танчев


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема предложението на IFSC за помощ в размер на 1500 евро за участия в състезания, ако БФКА успее да плати членския внос.

„За“ - 8, приема се


РЕШЕНИЕ № 2

УС утвърждава носители на годишните награди на БФКА за 2013г.:
Емилиян Колевски - "Най-труден преминат спортен маршрут" за 2013г. - трето преминаване на един от най-трудните маршрути в България - "Хип Хоп" – 8с+.
Бойко Лалов - второ преминаване на „Хип хоп“ през декември 2012 г., (след срока за миналогодишните номинации), с множество повторения на най-трудните боулдъри в България, първо изкачване на тур 8b на Враца, повторение на „Поп фолк“


„За“ - 6, „Въздържал се“ - 2, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет решава наградите в размер на 800 лв. да бъдат за сметка на комисии ледено катерене, спортно катерене, алпинизъм

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет подкрепя проекта К2 & Броуд Пик – два осемхилядника в един сезон и ще го предложи на ММС за финансиране.
„За“ - 8, приема се


РЕШЕНИЕ № 5

УС приема отчет и финансов отчет за I-ви етап на проекта на Витоша.

„За“ - 8, приема се


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF