Новини

Заседание на УС на БФКА, 18.11.2013г.
19 ноември 2013

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 9 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 18.11.2013 г.

ПРИСЪСТВАТ: Петко Тотев, Янко Танчев, Деян Петков, Дора Маринова, Станимир Желязков, Николай Петков – онлайн връзка


ОТСЪСТВАТ: Кирил Русев, Дойчин Боянов, Никола Недялков, Калин Гърбов, Васил Киров


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет приема спортен календар на БФКА за 2014г.

„За“ - 6, приема се


РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава състав на национален отбор по ледено катерене - Станимир Желязков, Минчо Петков, Тихомир Димитров, Радка Петкова

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет състав на национален отбор по ски-алпинизъм – Георги Радев, Ивона Михйалова, Иван Танчев

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет приема допълнения към Правилник за провеждане на състезания по ски-алпинизъм:
1. IV. Екипировка, т.3 става:
Задължителна екипировка – дисциплини „Скоростно изкачване”, „Спринт“ и „Шафета“
2. В същата точка се добавя:
- лавинен апарат


„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

УС утвърждава списък на технически делегати в състезания по ски-алпинизъм - Петко Тотев, Николай Диков, Янко Танчев, Васил Флоров, Ивона Михайлова, Николай Гугински

„За“ - 5, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

УС утвърждава списък на главни съдии в състезания по ски-алпинизъм - Петко Тотев, Николай Диков, Янко Танчев, Васил Флоров, Жеко Вътев, Тодор Тодоров, Станимир Желязков, Николай Гугински

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 7

УС утвърждава списък на трасьори в състезания по ски-алпинизъм - Петко Тотев, Николай Диков, Янко Танчев, Васил Флоров, Тодор Тодоров, Стефан Петров, Ивона Михайлова, Николай Гугински, Тервел Тотев, Георги Радев

„За“ - 5, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 8

УС утвърждава носители на годишните награди на БФКА за 2013г.:
- Мартин Маровски и Виктор Варошкин - премиерен маршрут „Искам си мечтите“; свободно преминаване на редица маршрути по големи стени в Алпите:
- Marmolada по Vinatzer & Mesner Direct: Extreme Difficult , 7+ , 1100m
- Piz Badile по Via Cassin, Very Difficult, 6+, 800m
- Gran Capucin по комбинация от Bonatti attempt & Le voyage selon Gulliver (Abominable difficulty, 8-) и Swiss Direct (Very Difficult+, 7), 500m
- Аiguilles du Мidi по Rebuffat, 7-, 300m
- Aiguilles de la Republique по Republique Bananière, Extreme Difficulty, 6c+, 750m
- Petites Jorasses по La Beaute du Monde, Abominable Difficulty, 7c, 750m
както и он сайт преминаването на множество традиционни маршрути по Envers des aiguilles с категории, вариращи межди 7+ и 9- / Melissa,metisse d\'ibiza (ED, 8), Rio Grande (TD+, 7+), Une gueuledu diable (ED, 8-), Аmok (ED-, 7+)/

- Ивайло Радков – преминат най-труден боулдър в България досега - 8B+/V14

- Димитър Русев – преминат маршрут 8а само на 9г.

„За“ - 6, приема се

РЕШЕНИЕ № 9

УС утвърждава разпределние на годишните награди на БФКА за 2013г. - по 400 лв. на човек.

„За“ - 5, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 10

УС ще инициира кръгла маса по въпросите на алпинизма.

„За“ - 6, приема се
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF