Новини

Oткрито студентско състезание по спортно катерене, дисциплина боулдър, 16.11.2013г., Русе
04 ноември 2013

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И  Т У Р И С Т И Ч Е С К И  С Ъ Ю З
Спортно туристическо и природозащитно дружество “АКАДЕМИК”
КЛУБ ПО СПОРТНО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ “АКАДЕМИК”–РУСЕ


Покана за участие
в открито студентско състезание  по спортно катерене *Боулдър*
РУСЕ 16.11.2013 г. зала КСУДС

Домакин: Клуб по спортно катерене и алпинизъм (КСКА) “Академик - Русе”

Участници: състезатели мъже и жени;

Заявки за участие и допълнителна информация: до 12.XI. на тел: 0878 815 277,
0898 320 489; e-mail: academic_ruse@abv.bg, ba4odilqn@abv.bg, academic@uni-ruse.bg;

Място на провеждане : спортна зала в КСУДС, Русе бул.”Липник” № 14;

Необходими документи: предсъстезателен медицински преглед, застраховка;

Стартова такса: за студенти редовно обучение – без такса, а за останалите
участници - 5 лв;

Класиране: общо и отделно за участниците студенти от редовно обучение;

Награди: парични и предметни награди в рамките на осигурения награден фонд.
Класиралите се до 3-то място студенти от редовно обучение ще получат медали.

Програма (16.11.2013 г.) :

- до 10,00 регистрация;

- 10,15 техническа конференция;

- 10,30 старт на състезанието;

- 18,30 закриване на състезанието и награждаване на призьорите.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF