Новини

Катерачна среща "Стегите'2013" - държавно първенство по скално катерене, 12-13.10.2013г., Враца
14 октомври 2013

Тагове:

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF