Новини

И една страхотна новина - Митко (9г.), изкатери Central Park, 8а - най-малкият българин, успял да мине "майсторската" категория! Браво, Митко!
27 август 2013


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF