Новини

Покана от Турската федерация по алпинизъм за изкачване на вр.Агри, 27.08-01.09.2013г.
22 юли 2013

Заявки се приемат в срок до 09.08.2013г. Комисия "Алпинизъм" към БФКА ще реши състава за участие в срок до 12-ти август.

Покана за участие


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF