Новини

Проекти в областта на алпинизма - подпомагане
14 май 2013

На основание приетия бюджет на комисия "Алпинизъм" за 2013г. , информираме за възможност за частично финансиране  на проекти за алпийски изкачвания през  2013г. Всеки клуб / членове на БФКА, които имат интерес към подобно финансиране, моля да изпратят в срок до 31.05.2013г. на електронната поща на БФКА проекта си, който да е изготвен съобразно Условия за кандидатстване и финансиране на проекти в областта на алпинизма към БФКА

Проектите ще бъдат оценени от комисия "Алпинизъм" в срок до 10.06.2013г.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF