Новини

Алпиниада "Момина скала 2013", 1-6.05.2013г., с.Широко поле, Източните Родопи
22 април 2013

ПОКАНА

За участие в XIV-а клубна алпиниада “Момина скала 2013”
Организирана от Клуб по алпинизъм “Хеброс-99”- гр.Димитровград

Време и място на провеждане:

Алпиниадата ще се проведе от 01.05.2013 до 06.05.2013г. в Източните Родопи на масива Момина скала, намиращ се в района на с.Широко поле- обл.Кърджали, над яз.Студен кладенец.

Изкачванията ще се осъщeствяват по източната, югоизточната и южната стени на масива с височини от 60 до 120 м. В момента са трасирани и обезопасени около 80 маршрута от III-а до VII-а категории на трудност .

Информация за тях може да намерите и на страницата ни в Интернет http://hebros99.hit.bg/

Право на участие:
Всички желаещи алпинисти, преминали медицински преглед и притежаващи застраховка.

Желателно е участниците да си носят бивачни съоръжения, а за тези които не носят такива, хотелите на град Кърджали са на разположение.

Заявки за участие:

На адрес- гр.Димитровград ул.”Св.Кл.Охридски” 3-Б-8, тел.0391/66372- Митко Попов или на e-mail: hebros99@yahoo.com .

Чакаме Ви!

Клуб по алпинизъм “Хеброс-99”

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF