Новини

ВАЖНО! Държавното първенство по алпинизъм - зимно, планувано за 29-31-ви март, СЕ ОТМЕНЯ
28 март 2013

Комисия "Алпинизъм" реши да се отмени провеждането на държавното първенство по алпинизъм - зимно, 29-31-ви март, поради малкия брой заявени участници.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF