Новини

Открито студентско първенство по спортно катерене на скали за приза на Университетски туристически съюз и за купа ,,Ангел Кънчев", 6.04.2013г., Русе
19 март 2013

Проявата е в програмата на инициатива „Памет българска 2013”, под патронажа на ректора на Русенския университет проф д.т.н Христо Белоев

Организатори:
Университетски туристически съюз “АКАДЕМИК”,
Русенски университет „Ангел Кънчев”
Спортно туристическо и природозащитно д-во “Академик”- Русе

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

06.04.(събота) - района на х. Алпинист край с.Басарбово.
При лоша прогноза за 06.04., е възможно на 03.04 да бъде обявено отлагане на първенството за 07.04(неделя).

II. ПРОГРАМА :

- 9.00 – 9.30 ч. Техническа конференция и представяне на документите за участие;
- 10.00 – 17.00 ч. Изкачвания;
- 17.00 – 17.30 ч. Обработка на резултатите и класиране;
- 17.30 – 18.00 ч. Награждаване и закриване.

IІІ. ПРАВО И ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

В състезанието имат право да участват катерачи, които отговарят на следните условия:
- да са студенти или докторанти от редовно обучение, мъже и жени,
- да разполагат с необходимата екипировка и съоръжения за катерене на скали, задължително каска.
За участие са поканени и други катерачи - гости (участници на възраст 16-18 г. трябва да имат
декларация за съгласие от родител)
- на техническата конференция участниците представят студентска книжка, документи за самоличност,
за предсъстезателен преглед обр. 228 и декларация, че притежават застраховка с минимална
застрахователна сума 2000 лв. и че участват на своя отговорност.
- срок за заявки с трите имена на участниците по свръзки 02.04.2013 г. на email: academic@uni-ruse.bg
и на тел. 888 660, 0882 966 369, 0894 606 303.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Теодор Стойчев 0898 320 489

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

Организаторите обезпечават финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата. Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
В района е хижа “Алпинист” (тел. 0898 628 167), има и подходящо място за палатки.
Стартови такси: за студенти и ученици - 3 лв.; за други участници - 10 лв.

VI. РЕГЛАМЕНТ

Първенството има за цел да популяризира скалите край с.Басарбово като отличен обект за спортно катерене и допринесе за повишаване спортното майсторство на студентите катерачи.
На разположение на участниците, в деня на първенството, ще бъде списък с маршрутите, под формата на състезателна карта, в която ще се отбелязват преминатите маршрути, стилът и мнение за категорията.
Подготвени са около 30 маршрута от 15 до 30 метра дължина.
Класирането е по сумата от спечелените точки, общо и отделно за участниците студенти. Всеки маршрут ще носи по 100 точки, които се поделят от преминалите го в стил RP или по-добър. Стилът на преминаване ще бъде отчетен чрез умножаване на точките от маршрута по коефициент, който за RP = 1, Flash = 1,25.

Допълнителни подробности по маршрутите и окончателният регламент ще бъдат дадени на техническата конференция.

VII. НАГРАДИ

Свръзките, събрали най-много точки и заели призови места, ще получат медали, както и предметни и паричнни награди в рамките на осигурения награден фонд.
За екипиране на маршрут от 8 категория нагоре, организаторите осигуряват материали, техника и 150 лв. за маршрут

Носител на приза на Университетски туристически съюз става студентският клуб или отбор с най-много събрани точки

Носител на купа „Ангел Кънчев” става клубът или отборът с най-много събрани точки

Първенството е подкрепено от спортен и туристически магазин „Яко”.София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF