Новини

ВАЖНО: ПРОМЯНА В КАЛЕНДАРА! Във връзка с повишената лавинна опасност в района на Вихрен и неблагоприятна метеорологична прогноза за следващите дни, техническото ръководство на зимната алпиниада взе решение проявата да бъде отложена за 29-31.03.2013г.
13 март 2013София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF