Новини

Държавно първенство по алпинизъм - зимно, 29-31.03.2013г., Вихрен, Пирин
13 март 2013

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Проявата ще се проведе в района на Вихрен – северната стена

II. ПРОГРАМА

29.03.2013г., петък
до 20:00ч. - пристигане и настаняване – х.“Вихрен“
20:30ч. - техническа конференция
30.03.2013г., събота
изкачвания – северната стена на вр.Вихрен
31.03.2013г., неделя
10:00ч. - закриване на проявата

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Държавното първенство по алпинизъм – зимно участие могат да вземат всички желаещи алпинисти, които отговарят на следните условия:
- имат предсъстезателен медицински преглед;
- планинска застраховка;
- навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да имат декларация за съгласие от родител!)
- разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения

IV. РЕГИСТРАЦИЯ

Всеки участник в проявата е необходимо да има регистрация – на office@bfka.org, срок - 28.03.2013г.

V. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Иван Карабельов, моб.тел. 0898776583

VI. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

БФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.
Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или самите участници.
Настаняване - хижа “Вихрен”, за резервации: +359898776583 ; +359879929850

Наградите са осигурени от: 

 
София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF