Новини

На 6.02.2013г. от 11ч. в залата на 5-ти етаж на Спортната палата ще се състои представяне на книгата "Жестокият път" на Еверест", автор - Аврам Аврамов. Събитието ще отбележи и 80-год. юбилей на автора
25 януари 2013

Аврам Аврамов едва ли има нужда от представяне - eдин от силните алпинисти от близкото минало, с многобройни изкачвания на най-трудните стени и маршрути у нас, един от шестимата българи, които изкачват първият български седемхилядник - пик Ленин, ръководител на експедицията, осъществила първото българско изкачване на вр.Комунизъм, ръководител на експедицията на Еверест през 1984г., когато петима българи успяха да достигнат върха по един от най-трудните маршрути. Аврам Аврамов многократно е избиран на ръководни длъжности в бюрата на федерацията по алпинизъм, а за заслугите си като алпинист и за приноса си за развитието на алпинизма  е награждаван с най-високи държавни и правителствени отличия.

За експедицията на Еврест през 1984г. Аврам Аврамов има издадена книгатата "Еверест по Западния гребен". Двадесет и осем години по-късно ни очакава още един поглед към това емблематично за българския алпинизъм през 20-ти век събитие.


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF