Новини

Заседание на УС на БФКА, 14.11.2012г., София
15 ноември 2012

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 14.11.2012 г.

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Никола Недялков, Янко Танчев, Дойчин Боянов, Николай Петков, Станимир Желязков, Боян Петров, Калин Гърбов, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Минчо Петков, Петко Тотев

РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава носители на годишни награди на БФКА за 2012г.:

- Никола Леваков, Григор Вътев и Дамян Чолпанов – за изкачването на Фиц Рой (3375m.) в Патагония по тура Борис Симончич - второ изкачване след премиерата и второ българско изкачване на този връх;

- Николай Петков, Дойчин Боянов и Михаил Михайлов – членове на експедицията „Хане\'2012“ в Каракорум, в рамките на която бяха реализирани две успешни премиерни изкачвания на неизкачвани върхове и бяха утвърдени множество български топоними на картата в слабо изследван район в Пакистански Каракорум;

- Минчо Петков – за постиженията му в състезания по ледено катерене, дисциплина трудност – 10-то място на Европейско първенство, 10-то и 11-то място в кръгове от световната купа, 13-то място в крайното класиране в световната купа по ледено катерене за 2012г.

(номинации, постъпили в срока 15-20.11 ще бъдат допълнително разгледани)

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава и ще предложи на община Велико Търново трета страна по договора за стопанисване на катерачната стена в ДСК „Васил Левски“, Велико Търново да е АК „Трапезица 1957“.

„За“ - 9, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет наказва със забележка Петя Гърбова и с последно предупреждение за отнемане на състезателни права Мария Георгиева във връзка със случая по време на световното първенство по спортно катерене в Париж, Франция.

„За“ - 9, приема се

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF