Новини

Дунавска алпиниада, 6.10.2012г., с.Басарбово, Русенско
28 септември 2012

Организатор: ТД "ПРИСТА \'\'- Русе с председател Сашо Попов и алпийски клуб "ХРИСТО ПОПОВ "- РУСЕ с председател Валери Матеев

Технически ръководител: Теодор Недков /0898320489/
Главен съдия: Стоян Икониев
Съдии по маршрутите: Виолета Янколова, Лъчезара Райкова, Пламен Митев, Николай Анастасов, Ангел Чокоев, Вихрен Бисет
Приемане и отчитане на документите: Магдалена Иванова и Антония Найденова
Медицинска помощ: д-р Владимир Сърталански

КАЛЕНДАР НА ДЕНЯ /06.10.12г./
Техническа конференция и представяне документацията на клубовете: 9.00 – 9.30ч.
Изкачвания: от 10.00ч. до 17.00 ч.
Отчитане на маршрутни листи и класиране: 17.00 – 18.00ч.
Закриване и награждаване: 18.00 ч.

РЕГЛАМЕНТ
1. За участие в алпиниадата се допускат алпинисти, подписали декларация, че са преминали предсъстезателен мед. преглед, притежават застраховка за над 3 000лв. и че участват на своя отговорност.
2. Ръководителят на групата от всеки клуб се явява на техническата конференция за указания и получава маршрутните листи за свръзките си.
3. Номерацията на маршрутите започва от ляво на дясно.
4. Свръзките са от по двама души, които сами избират маршрута според квалификацията си. Всяка свръзка разполага с един маршрутен лист.
5. Запазване на маршрути не е позволено.
6. Изкачването на избрания маршрут се удостоверява с подписа на съдия в маршрутния лист.
7. Изрядно попълнения и подписан от членовете на свръзката маршрутен лист се предава на съдията, в чийто район е последния изкачен маршрут, не по –късно от 17.00ч. на 06.10.12г.
8. За изправността на инвентара отговарят водача на свръзката и ръководителя на съответния отбор.
9. Всички участници задължително ползват каски при изкачване на маршрутите.
10. Изкачването се смята за успешно завършено след като участниците са стигнали до горния край на маршрута и маршрутът е освободен от всякакъв инвентар.
11. Не се разрешава повторно изкачване от свръзката на един и същ маршрут.
12. Демонстрация на спасителен способ за извличане или спускане на пострадал върху скала в границите на контролния срок за изкачванията, носи допълнително 15 точки за отбора.
13. При заявено предварително, пред съдия - преминаване на определен маршрут без използване на изкуствени опорни точки /хващане на примки, стъпване на клинове/ се получават бонус точки – половината от точките, определени за съответния маршрут.
14. Свръзките, класирали се на първите три места получават материални награди.
15. Купата на Дунавската алпиниада се връчва на клуба, събрал най-много точки.

!!!!! Евентуални спасителни действия се осъществяват от алпинисти на съответния отбор и домакините.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF