Новини

Заседание на УС на БФКА, 24.09.2012г., Спортната палата, София
25 септември 2012

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 6 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 24.09.2012 г.

ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Никола Недялков, Янко Танчев, Дойчин Боянов, Николай Петков, Станимир Желязков, Петко Тотев, Дора Маринова

ОТСЪСТВАТ: Минчо Петков, Боян Петров, Калин Гърбов


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет ще предложи рамков договор за охрана на прояви на БФКА от ПСС.

„За“ - 7, „Въздържал се“ - 1, приема се

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет утвърждава Правилник за кандидатстване и финансиране на проекти в областта на алпинизма към БФКА.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет решава да направи постъпки пред БТС и други институции за придобиване и стопанисване на х.“Мальовица“ за развитие на алпинизма и други екстремни спортове.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 4

Управителният съвет утвърждава графика за работата на комисиите към БФКА.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 5

Управителният съвет решава да се прекрати тристранния договор за стопанисване на катерачната стена в ДКС „Васил Левски“ по силата на т.6, раздел А, част II от договора.

„За“ - 8, приема се

РЕШЕНИЕ № 6

Управителният съвет решава да се търсят начини за сключване на нов договор за стопанисване на стената.

„За“ - 8, приема се

Николай Петков напуска заседанието поради други ангажименти

РЕШЕНИЕ № 7

Управителният съвет увеличава бюджета на комисия „Катерачни обекти“ с 643лв. - за покриване на разходи по екипиране на Ушите в Рила, като средствата са за сметка на бюджета на комисии „Алпинизъм“ - 350лв. и „Ледено катерене“ - 293лв.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 8

Управителният съвет приема информацията за превод и издаване на изданието на UIAA – Мементо и ще проучи възможността за издаване на книгата.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 9

Управителният съвет решава да се закрие единия стационарен телефон в офиса на БФКА.

„За“ - 7, приема се

РЕШЕНИЕ № 10

Управителният съвет изисква Мария Георгиева да изпрати информация във връзка с инцидент на световното първенство по спортно катерене в Париж.

„За“ - 7, приема се


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF