Новини

Алпиниада Дряновски манастир'2012, 15-16.09.2012г., скалните масиви в района на манастира
05 септември 2012


Поканата за участие може да видите на сайта на клуб "Царевец":  http://www.tsarevets.com


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF