Новини

Заседание на УС на БФКА, 5.07.2012г.
06 юли 2012

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 5 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 05.07.2012 г.


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет реши БФКА да стане асоцииран член на IFSC (International Federation of Sport Climbing), считано от 2013г. поради високия членски внос – 2000 евро (за сравнение - 500 евро за асоцииран член)

Приема се единодушно


Кирил Русев /п/
Николай Петков /п/
Никола Недялков /п/
Янко Танчев /п/
Дойчин Боянов /п/
Минчо Петков /п/
Станимир Желязков /п/
Петко Тотев /п/
Боян Петров /п/
Дора Маринова /п/

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF