Новини

Положението на Комините, Витоша
13 юни 2012

Вчера, 12 юни 2012 г., екип от ПСС и БФКА - комисия Катерачни обекти, както и хора от НСА, направи цялостен оглед на ситуацията и последствията от последното голямо земетресение с епицентър в непосредствена близост до планината Витоша. Направено е и частично обрушване на най-опасните скални блокове.

В акцията участва и Петко Тотев - екипирал и обрушвал през годините голяма част от маршрутите.

Ситуацията
Това което се написа в последните дни по форумите може да се охарактеризира като сравнително обективно. Да - съществува реална опасност от инциденти свързани с нестабилни блокове и каъни. Тази опасност не е отминала и няма да отмине скоро. Най-засегнат е Долен комин - южно крило (http://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=massiveinfo&idMassive=159). Има промяна на връхната част на масива. Част от познатите скални блокове, които оформят върха на това крило са или паднали, бутнати или продължават да са там, вероятно нестабилни.
Вследсвие на падналите сами или бутнати блокове в целия район на Комините (долен и горен), под и на скалите има голямо количество разтрошени камъни (вследсвие разбиването блоковете на по-малки късове). Те представляват допълнителна потенциална опасност.

Извършеното вчера:
Направено е частично прочистване (бутане) на най-опасните блокове. В никакъв случай това не може да се окачестви като цялостно обрушване.

Причината:
Епицентърът на земетресението е в непосредствена близост до планината Витоша. Самият скален масив на Комините се състои от по-големи и по-малки скални блокове, които като микрорелеф са здрави, но като макрорелеф имат слаба връзка и подобен мощен трус е довел до разместването им и допълнително отслабване на свързването между блоковете. Трябва да се има в предвид, че подобен процес съществува, но по-бавно, и без земетресение - вследсвие на ерозията.

Препоръките:
Не се препоръчва катерене докато не бъдат прокатерени и евентуално преекипирани маршрутите. В най-голяма степен това се отнася за Долен комин - южно крило, след това за Долен комин - северно крило. Същото се отнася, макар и пораженията да са в по-малка степен и за Горен комин. Катеренето по Горен комин - Рошавото изглежда ОК, тъй като там скалата е най-монолитна, а каквото е видяно е бутнато при вчерашната акция. При всички положения носенето на каска е абсолютно задължително!

Призив към катерачите:
Молим катерачите, които все пак катерят на Комините, независимо по кои маршрути, да организират бутането на нестабилните камъни и блокове. Това трябва да става като се спазват всички правила за безопасност - както на катерещите в момента, така и на хората присъстващи в района. Ако е необходимо - да се организира отцепване преди бутането.
Да се иима в предвид, че района е силно посетен от туристи, които нямат никаква представа за застрашаващата ги опаснотст!
Молим катерачите да опитат да възстановят добрата гледка и под самите скали - разчистване и подреждане на отломките.

източник: climbingguidebg.com


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF