Новини

Проекти в областта на алпинизма през 2012г. - подпомагане
30 май 2012

След актуализиране на бюджета за 2012г. БФКА информира за възможността за подпомагане на проекти в областта на алпинизма - стенни изкачвания в чужбина. Всеки клуб / членове на БФКА, които имат интерес към подобно финансиране, моля да изпратят в срок до 10.06.2012г. на електронната поща на БФКА проекта си, който да включва: информация за обекта, състав и участници, време на проявата, всяка друга информация, която считате за полезна.

Проектите ще бъдат оценени от комисия "Алпинизъм" в срок до 13.06.2012г.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF