Новини

Проекти за екипиране на катерачни обекти през 2012г.
30 март 2012

Комисия "Катерчни обекти" към Българска федерация по катерене и алпинизъм обявява срок за изпращане на проекти в областта на екипирането - 5.04.2012г., четвъртък на office@bfka.org

Моля използвайте следната форма за кандидатстване за разработване, екипиране или преекипиране на катерачен обект

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF