Новини

Kупа "България" - I кръг и открито състезание по спортно катерене за деца, юноши и девойки
26 март 2012


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF