Новини

Заседание на УС на БФКА, 06.02.2012г., София
07 март 2012

ПРЕПИС- ИЗВЛЕЧЕНИЕ


От Протокол № 1 от заседание на Управителния съвет на Българска федерация по катерене и алпинизъм, проведено на 06.03.2012 г. в Спортната палата


ПРИСЪСТВАТ: Кирил Русев, Николай Петков, Никола Недялков, Станимир Желязков, Янко Танчев, Калин Гърбов, Боян Петров, Минчо Петков, Петко Тотев, Дойчин Боянов, Дора Маринова

Мария Георгиева, Никола Петров, Васил Киров, Николай Панайотов, Младен Данков, Георги Пенев


РЕШЕНИЕ № 1

Управителният съвет утвърждава разпределение на субсидията на клубовете – членове на БФКА за 2012г.

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 2

Управителният съвет ще изготви отговор до г-жа Гергана Ушева след получаване на анализ на проведената експедиция до вр.Чако от ръководител на експедиция Николай Панайотов, който ще бъде добавен към отчета.

Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 3

Управителният съвет ще направи постъпки пред МФВС за опит да се придобие Алпийския дом във Враца за стопанисване от БФКА.

Приема се единодушно

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF