Новини

Държавно първенство по ледено катерене, 24-26.02.2012г., Скакавица, Рила
27 февруари 2012

КЛАСИРАНЕ

Снимки от състезанието - Руслан Вакрилов: http://rusvakrilov.com/


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF