Новини

СЪОБЩЕНИЕ: Поради висока лавинна опасност в района на Скакавица държавното първенство по алпинизъм - зимно, планувано да се проведе на 17-19.02.2012г., се отлага. Новата дата ще бъде съобщена допълнително
09 февруари 2012София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF