Новини

СЪОБЩЕНИЕ: ПОРАДИ МНОГО ВИСОКА ЛАВИННА ОПАСНОСТ В РАЙОНА НА СКАКАВИЦА ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ЛЕДЕНО КАТЕРЕНЕ, ПЛАНУВАНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ НА 27-29-ТИ ЯНУАРИ СЕ ОТЛАГА! НОВАТА ДАТА ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ СЪОБЩЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНО
25 януари 2012София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF