Новини

Експедиция Чако 6704м., Непал
06 октомври 2011

Информация за хода на експедицията получаваме от Станимир Желязков. Тук може да прочетете първия репортаж от 04.10.2011г.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF