Новини

Държавно първенство по алпинизъм - лятно, 22-25.09.2011г., Враца
02 септември 2011

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Проявата ще се проведе в района на Враца с център Алпийския дом за времето 22-25.09.2011 г.

II. ПРОГРАМА

22.09.11 до 20:00 ч. - пристигане - Алпийски дом, настаняване, регистрация за участие
20:00 ч. - техническа конференция – Алпийски дом
23.09.11 до 19:00 ч. - изкачвания в района
24.09.11 до 19:00 ч. - изкачвания в района
25.09.11 до 13:00 ч. - изкачвания в района
14:00 ч. – награждаване на победителите и закриване

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

предсъстезателен медицински преглед;
планинска застраховка;
алпийска екипировка и съоръжения (каската е задължителна!)
навършени 16г. При възраст 16-18г. е необходимо писмено съгласие на родителите за участие

IV. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
– Жеко Вътев

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

БФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата.
Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
Настаняване – Алпийски дом и на палатки в района
За резервации – Алпийски дом – 0878 244 536

VI. НАГРАДИ

I място – 500лв.
II място – 300лв.
III място – 200лв.

Наградите са ваучери за закупуване на екипировка / инвентар
В класирането ще бъдат включени маршрути с дължина минимум две въжета. Пълният регламент за класиране ще бъде обявен на техническата конференция.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF