Новини

Катерачна среща - държавно първенство по скално катерене, 9-10.07.2011г., Кунино
15 юни 2011

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАТЕРАЧНА СРЕЩА - ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО СКАЛНО КАТЕРЕНЕ

І. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

9-10.07.2011г., в околностите на с. Кунино, началото на Карлуковския пролом.

II. ПРОГРАМА

09.07.11, събота
09:00 ч. - техническа конференция, обекта „Кашетата“
9:30 - 20:00 ч. - изкачвания в района (обекта е на сянка, но предвид топлия сезон, ще бъде дадена възможност да се катери до късно по хлад)
20:00 - 22:00 ч. – раздумки край лагерния огън :))
10.07.11, неделя
8:00 - 16:00 ч. - изкачвания в района
16:30 ч. – закриване и награждаване на призьорите

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Всички желаещи катерачи, които отговарят на следните условия:
- навършени 16 г. (участници на възраст 16-18 г. трябва да имат декларация за съгласие от родител!)
- разполагат с необходимата алпийска екипировка и съоръжения за спортно катерене на скали, задължително КАСКА.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – Николай Петков

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ

БФКА обезпечава финансово предварителната подготовка, организацията и провеждането на проявата. Командировъчните разходи са за сметка на клубовете или на самите участници.
В района има подходящо място за преспиване на палатки, като и магазин и вода в с. Кунино.
Стартова такса 10 лв. която ще се използва за награден фонд.

VI. РЕГЛАМЕНТ

Държавното първенство по спортно катерене на скали има за цел да се разкриват нови обекти за спортно катерене и популяризирането им чрез организиране на престижна катерачна среща. Идеята е в бъдеще ежегодно да се разкрива нов сектор на различни места в страната, на който да се провежда това ДП.
Тази година срещата ще се проведе в един от най-живописните кътове на България – величествения Карлуковски пролом, в близост до с. Кунино. Информация за района и маршрутите можете да намерите тук:
http://www.climbingguidebg.com/cdb.php?f=regioninfo&idRegion=267
Сайтът Climbingguidebg.com ще бъде партньор на БФКА в организацията на срещата, подготовка на информацията и отразяване на проявата. До началото на срещата тази информация ще бъде допълвана.
На самата среща списък с маршрутите е бъде на разположение на участниците, под формата на състезателна карта, в която ще се отбелязват преминатите маршрути, стилът и мнение за категорията.
В подготовка на маршрутите взеха участие Бойко Лалов, Кирил Христов, Явор Панов, Юлиан Стоичков, Руслан Вакрилов, Кристиан Велинов, Светослав Кавръков и Николай Петков, както и един от „откривателите” на Малкото каше – Владимир Донков - Снупъра. Подготвени са около 20 маршрута от 6a до 8b категория, от 12 до 22 метра дължина.
Класирането ще стане по сумата от спечелените точки. Всеки маршрут ще носи по 100 точки, които се поделят от преминалите го в стил RP или по-добър. Стилът на преминаване ще бъде отчетен чрез умножаване на точките от маршрута по коефициент, който за RP = 1, Flash = 1,25, Onsight=1.5 (тези коефициенти могат да претърпят промяна и ще бъдат съобщени на техн.конференция).
Срещата по принцип ще се провежда в стил Flash и RP, но за желещите да пробват даден маршрут онсайт ще бъдат осигурени условия.
Допълнителни подробности по маршрутите и регламента ще бъдат дадени на техническата конференция.

VI. НАГРАДИ

Парични награди – събраните от стартовите такси, материални награди.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF