Новини

Катерачна среща "Янтра-2011", 11-12.06.2011г., Велико Търново
01 юни 2011

Организатори: АК ”Трапезица-1957” – Велико Търново и ТД „Трапезица-1902” – Велико Търново

Място на провеждане и дата: От 11 до 12 юни 2011 година в района на манастира “Света Троица”, край град Велико Търново ще се проведе катерачна среща "Янтра-2011".
Варовиковите скали и прокараните по тях маршрути с дължини от 15 до 90 метра и категории на трудност от 5-та до 10+, са Вашето предизвикателство.
Маршрутите са надеждно осигурени.

Условия за участие: За редовно участие трябва да представите удостоверение за медицински преглед, застрахователна полица / застраховка “Злополука” / за минимум 2000 / хиляда / лева и планинска здравна застраховка.
Всички разходи по време на алпиниадата ще бъдат за сметка на участниците и участващите клубове. В района има условия за бивакуване със собствени бивачни съоръжения на участващите.

ПРОГРАМА:
11.06. От 9.00 до 20,00часа – изкачвания

12.06. От 7.00 до 12.30 часа – изкачвания
От 13.00 часа – награждаване и закриване

За разлика от предходните години през тази няма да има организиран бюфет с храни и напитки. Уведомяваме ви също, че в района на манастира снабдяването с вода е силно затруднено.

Проявата ще бъде осигурена с медицинско лице и екип от ПСО-В.Търново.

За заявки : тел./факс 062/635823, e-mail: trapezitca_1902@abv.bg и iasen_vd@dir.bg

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ В КАТЕРАЧНАТА СРЕЩА:

Необходима екипировка:
• Участниците да имат каска
• Съоръжения за осигуряване – клеми, френдове, примки, въже.

Участващите свръзки ще получат награди за най-много и за най-трудно изкачвания, отделно за мъже и жени.
Ще бъдат наградени най-младия и най-възрастния участник.
Награден фонд: материални награди

Подробностите за провеждането на състезанията ще се уточнят на техническата среща.

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF