Новини

Общо събрание на членовете на Българска федерация по катерене и алпинизъм,13.05.2011г.
25 май 2011

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 4

от Общо събрание на Българска федерация по катерене и алпинизъм
13.05.2011г., София


1. Отчет за дейността на БФКА и финансов отчет за 2010г.;
2. Приемане на бюджет за 2011г.;
3. Приемане на членове на БФКА:
- Алпийски клуб „Черни Осъм“, с.Черни Осъм
- Клуб за спорт и туризъм Мачирски, гр.София
4. Концепция за национална програма „Научи се да ходиш на планина“


РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание приема отчет за дейността и финансов отчет на БФКА за 2010г.

„За“ - 14, „Въздържал се“ - 1, приема се


РЕШЕНИЕ № 2

Общото събрание приема бюджет на БФКА за 2011г.
Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание приема за член на БФКА АК „Черни Осъм“, с.Черни Осъм
Приема се единодушно

РЕШЕНИЕ № 4

Общото събрание приема за член на БФКА Клуб за спорт и туризъм „Мачирски“, гр.София
Приема се единодушно


РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание приема БФКА да изготви концепция за национална програма „Научи се да ходиш на планина“.
Приема се единодушно

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КИРИЛ РУСЕВ

ПРОТОКОЛ:
ЕЛИСАВЕТА ПЪРВАНОВА

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF