Новини

На 13-ти май, от 18ч. по време на Общото събрание на Българската федерация по катерене и алпинизъм, което ще се проведе в Спортната палата в София, ще бъдат връчени юбилейни плакети на участници в експедиция ,,Лхотце'81", с което ще отбележим 30-годишния юбилей от първото българско изкачване на осемхилядник
09 май 2011


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF