Новини

Алпиниада Дряновски манастир'2011, 21-22.05.2011г.
09 май 2011

Клуб по катерене, планинарство и екстремни спортове “Царевец”
има привилегията та да отправи към всички катерачи следната

П О К А Н А
за

А Л П И Н И А Д А

ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР 2011

която ще се проведе на 21 и 22 май 2011г.
на скалните масиви в района на Др. манастир „Свети архангел Михаил”

Организатори:
· Клуб по катерене, планинарство и екстремни спортове „Царевец”

ПРОГРАМА:
21 май 2011г.(събота)
- Техническа конференция и регистрация на участниците в 8,00ч. в „Андъка”
- Начало на катерачния ден 8,30ч.
- Край на катерачния ден 19,30ч.

22 май 2010г.(неделя)
- Начало на катерачния ден 7,30ч.
- Край на катерачния ден 17,30ч.
- Награждаване и закриване на Алпиниадата – 18,30ч.

Право на участие:
Всички желаещи алпинисти, преминали медицински преглед и притежаващи застраховка;
Участниците да имат в катерачния си инвентар и съоръжения за организиране на осигурителни точки (клеми, френдове …);
Каските са задължителни.

Заявки за участие: e-mail: club_tsarevets@mail.bg, 0878 382 311, 0887 396 264
НОЩУВКИ:
СТД "Бачо Киро"(хижа „Б.Киро” и къмпинг „Стринава”): 0676/72332, 0887 099 161,
е-mail: bacho_kiro2@abv.bg,
Дряновски манастир „Свети архангел Михаил”: 0896 687 406
бивакуване с лични съоръжения в района на катерачния обект

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF