Новини

На 29-ти април ни напусна Енчо Петков - една от най-големите личности в българския алпинизъм
30 април 2011

На 84-годишна възраст си отиде човека, който с живота, личността и постиженията си написа една от най-светлите страници в българския алпинизъм.
Развитието на този спорт е неразривно свързан с името му особено в годините 1947-1972. Осъществил е множество премиерни изкачвания по нашите планини и в летни, и в зимни условия, многократно е бил ръководител на републикански летни и зимни алпийски траверси.
Многобройни са успехите на Енчо Петков в алпинизма - той е първият българин, изкачил седмхилядник - през 1967г. изкачва връх Ленин в Памир, участник е и в първото българско изкачване на Комунизъм, многократно е изкачвал Елбрус, Казбек, Коштан-Тау, Мижирги, Шхара, участник е в първият опит за травесиране на Безенгийската стена през 1961г. През 1968г. ръководи българската група на армейците в Памир, където са изкчени два непокорени върха - Шипка (6254м) и България (5666м) 
Ръководител на армейските алпинисти в продължение на повече от 30 години. Това е човекът, който допринесе за популяризирането на скалното катерене и ски-ралито в България. Шампион е на България по скално катерене през 1954г и 1955г. Той беше в основата на силната армейска школа, изградила и дала на България отлични алпинисти, катерачи и ски-алпинисти.
Енчо Петков е първият българин, удостоен със званието майстор на спорта - през 1954г. Заслужил майстор на спорта е от 1967г., заслужил треньор, носител е на "Народен орден на труда" - златен.

Сбогом и почивай в мир, Учителю!

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF