Новини

Състезание по спортно катерене за деца, юноши и девойки - купа "Алтиус", 6-7.11.2010г., София.
26 октомври 2010


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF