Новини

Спортно катерене - трудност и скорост - състезание за деца, юноши и девойки, 23.10.2010г., Варна
25 октомври 2010


София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF