Новини

Състезание по изкачване сградата на Общинска администрация Димитровград, 22.09.2010 г., 11.00 ч.
13 септември 2010

Във връзка с 22-ри септември - Ден на независмостта, за трета поредна година Община Димитровград организира състезание по изкачване сгрдата на общинската администрация.
 
Сградата на общината е с височина 46 м. Най-доброто време при мъжете за миналата година е постигнато от Илия Найденов от гр.Пловдив - 2.03 мин., а при жените от Станимира Делева, също от гр.Пловдив - 3.16 мин.

Награден фонд:
Мъже
1-во място - 250 лв.
2-ро място - 150 лв.
3-то място - 100 лв.
Жени
1-во място - 250 лв.
2-ро място - 150 лв.
3-то място - 100 лв.

Заявки за участие се приемат от Иван Григоров - тел.0885 866 192

Иван Григоров
организатор Спортни дейности
Община Димитровград

София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: Райфайзенбанк,
IBAN - BG86RZBB91551001950421, BIC - RZBBBGSF