Новини

СЪОБЩЕНИЕ: промяна в датата на състезание. ДП спортно катерене за мъже и жени - трудност и скорост, планувано да се проведе на 4-5.09.2010 г. във Велико Търново се отлага и ще се проведе на 9-10.10.2010 г. на същото място.
20 август 2010София 1142, бул. "Васил Левски" 75
тел./факс (+359 2) 930 05 32; e-mail: office@bfka.org
Булстат 121213771, банкова сметка: ОББ,
IBAN - BG84UBBS81551001950421, BIC - UBBSBGSF